خدایا مهدکودک از خانه ما آنقدر دور باشد که هر چه برویم، نرسیم. بعد برگردیم خانه با مامان و کیف چاشتم. پاهای من یک دعا دارند آنها کفش پاشنه بلند تلق تلوقی می‌خوان دعا می‌کنند بزرگ شوند که قدشان دراز شود!

(باران خوارزمیان / 4 ساله)

/ 2 نظر / 18 بازدید
ابجی کوچیکه

مرسی داداشی...

هستی

هیچ سنی بچگی نمیشه آرزو نکن زود بزرگ شی از کودکی لذت ببر[لبخند][چشمک][گل]